top of page

Reglement rommelmarkten

Belangrijke informatie en reglementering.
  • Iedere deelnemer dient in orde te zijn met de wetgeving inzake rommelmarkten.

  • Een verzekering burgerlijke aansprakelijkheid is aan te raden, maar niet verplicht.

  • Iedere deelnemer staat in voor zijn eigen afval, dat dient worden opgeruimd en meegenomen na deelname. Indien niet het geval word een factuur opgestuurd voor de opruiming en eventueel een GAS-boete voor sluikstorten.

  • Door inschrijving en deelname verklaart de deelnemer akkoord te zijn met dit reglement.

  • De vergunninghouder is niet verantwoordelijk voor ongevallen.

  • Iedere deelnemer dient het einde van de markt te respecteren en deze te verlaten op het aangegeven uur.

  • Auto's mogen indien mogelijk bij de stand blijven staan

  • indien u meer dan 45 minuten te laat arriveert, kan uw plaats ingenomen worden door een risico.

  • Deelnemers die zich voor meerdere evenementen van Vlaamse Markten inschrijven krijgen verschillende voordelen.

Standgelden worden enkel terugbetaald of verplaatst bij anulatie van het evenement

bottom of page