Rommelmarkten Blankenberge

Voor de rommelmarkten Blankenberge 

Haven Feesten standplaatsen kunnen per dag ingeschreven worden, vergeet aub niet om de data op je overschrijving te vermelden. Standen rond het park ( Mini golf, tennis...) dienen zich in te schrijven voor de 4 dagen en deze ook aanwezig te zijn om hun standplaats voor de volgende jaren te behouden

De andere standplaatsen kunnen per dag worden ingeschreven

Rommelmarkt Franchommelaan tijdens de Haven feesten

is vanaf huis nummer 1 tot 60 ( restaurant Victory ) tot aan de Ropshelling

De plaatsen worden toegekend op de dag zelf vanaf 7 uur. Indien u niet voor 8u ter plaatse bent, kan uw plaats ingenomen worden. Risico's krijgen hun plaats vanaf 8u15.

U kan vanaf 5 meter een plaats aanvragen voor €.... per lopende meter. Het is verplicht om per 5 meter in te schrijven (dus ook 10m, 15m, 20m, enz.) Een hoekstand is 3m extra standgeld. De dag zelf moet u €... per lopende meter extra betalen.

Indien u vorige jaren hebt deelgenomen kan u uw plaatsnummer vermelden op de mededeling van uw overschrijving, indien mogelijk  krijgt u dan ongeveer dezelfde plaats toegewezen. Deelnemers die zich inschrijven voor meerdere data krijgen voorrang.

U bent enkel ingeschreven indien u het gepaste standgeld hebt overgeschreven op het rekeningnummer BE55 7512 0044 1244 met vermelding Blankenberge rommelmarkt de datum en  je telefoonnummer Gelieve ten laatste 14 dagen voor de rommelmarkt in te schrijven.

Het is verplicht steeds  een vuilzak en pmd zak van je woonplaats mee te brengen en je standplaats proper en net te verlaten

Te slotte krijgen deelnemers die zich voor meerdere evenementen inschrijven van Vlaamse Markten een voorkeursbehandeling.​​ Iedere deelnemer is verantwoordelijk voor zijn koopwaar en op de hoogte van de wetgeving inzake rommelmarkten.

De prijzen vindt je terug onder prijslijst rommelmarkt